ετικέτα google ads

Τηλεφωνήστε μας

+(30) 2321041232

Ζιζανιοκτόνο Camix 560 SE για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο

Ζιζανιοκτόνο Camix 560 SE

33,00

Προσφορές τρουμπάτας

Διασυστηματικό  εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Εναιώρηµα – γαλάκτωµα (SΕ) με δραστική ουσία Mesotrione: 94 % β/β min και
S-metolachlor: 96% β/β min

Περιγραφή

Ζιζανιοκτόνο Camix 560 SE

Ζιζανιοκτόνο Camix 560 SE

 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το mesotrione παρεµποδίζει την βιοσύνθεση της πλαστοκινόνης µε δράση στο ένζυµο 4-HPPD µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της βιοσύνθεσης των καροτινοειδών. Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεµποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν εδώ ή καλέστε μας στο τηλέφωνο 2321041232.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1,2 kg
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

X